Čo robiť so starým fénom?

fén

Ak je čas vymeniť sušič vlasov, dávajte pozor na správnu likvidáciu. Zariadenie má vo svojom zložení plasty a kovy, ktoré môžu poškodiť životné prostredie. Zistite, ktoré sú najlepšie možnosti!

Ako sa zbaviť?

Najskôr sa pokúste opraviť zariadenie, ak je poškodené. Zaujímavou možnosťou sú tiež darovanie a predaj. Pokiaľ ide o recykláciu zariadenia, vráťte sa k výrobcovi alebo vyhľadajte zberné miesta na recykláciu zariadení. Našu zbernú službu môžete využiť aj doma. Pamätajte však, že sa vždy rozhodnite pre vedomú likvidáciu s ohľadom na životné prostredie!


Chcete svoj objekt odhodiť s čistým svedomím a bez opustenia domova?