Online kurz udržateľnosti FGV pre učiteľov základných škôl je k dispozícii zadarmo

FGV ponúka online kurz, ktorý má viesť učiteľov základných škôl v otázkach týkajúcich sa udržateľnosti

Samozrejme

Kurz „Udržateľnosť, hodnota pre novú generáciu: pokyny pre učiteľa základnej školy“ má za cieľ viesť učiteľov tak, aby svojich študentov naučili mať udržateľnejšie postoje v škole i mimo nej. Kurz analyzuje úlohu učiteľa v oblasti udržateľnosti a navrhuje nápady, videá a ďalšie typy materiálov, ktoré slúžia na prebudenie udržateľnejších postojov u študentov.

Služby

  • Kurz: Udržateľnosť, hodnota pre novú generáciu: smernice pre učiteľov základných škôl
  • Pracovná záťaž: 15 hodín
  • Cena: Zadarmo
  • Okamžitý štart
  • Dátum registrácie: nedefinované
  • Zistite viac informácií a zaregistrujte sa

Original text