Super-batéria sľubuje vyššiu účinnosť a kratší čas nabíjania

Nový model je ďalšou alternatívou k fosílnym palivám

Vedci z univerzity v južnej Kalifornii vyvinuli novú lítiovú batériu, ktorá je trikrát silnejšia ako batérie dostupné na trhu a jej nabitie trvá len desať minút. Túto batériu je možné použiť v mnohých rôznych zariadeniach, od mobilných telefónov až po hybridné automobily.

Súčasné modely batérií používajú na napájanie niektorých elektronických výrobkov malé „pláty“ grafitového uhlíka v každej z elektród, ktoré sa časom zhoršujú a znižujú ich účinnosť.

Veľkou výhodou tohto nového zariadenia je skutočnosť, že má porézne silikónové nanorúrky, ktoré sa nezhoršujú a umožňujú lítiovým iónom rýchlejší pohyb vo vnútri batérie.

Napriek rizikám spojeným s nesprávnou likvidáciou a znečistením životného prostredia lítiom, ktoré je perzistentnou organickou znečisťujúcou látkou (POP), sa táto nová batéria javí ako alternatíva k spotrebe fosílnych palív, ktorá sa široko používa pri výrobe elektriny.

Batéria je stále vo fáze vývoja a testovania, ale podľa výskumníkov by sa mala na trh dostať okolo roku 2016.

Navštívte našu časť recyklačných centier a zistite, ako a kde správne likvidovať svoje batérie.