Čo robiť so suchým lístím?

Prirodzené opätovné použitie

Listy

Listy, ako každú inú organickú hmotu, môže príroda opäť použiť namiesto toho, aby boli dlhé roky uväznené v plastových vreciach na skládke.

Kompostovanie

Namiesto toho, aby ste ich vložili do igelitového vreca, ktoré sa odvezie na skládku, skúste použiť kompost. Ak máte konkrétny stroj, výsledok je lepší. Pamätajte však, že sa vždy rozhodnite pre vedomú likvidáciu s ohľadom na životné prostredie!


Original text