Animácia ukazuje dôležitosť zachovania vodného cyklu pre spoločnosť

Je potrebné zmeniť návyky a kreatívna animácia ukazuje ako

Vodný Cyklus

Každá voda na Zemi, každá kvapka, je rovnaká voda, ktorá vždy existovala a tečie pred 4,5 miliardami rokov. Okrem výskytu prirodzených zmien podnebia však ľudské činnosti prispeli k nerovnováhe cyklického a prirodzeného toku vody. Teraz musíme konať, aby sme vyvážili tento cyklus. Voda je koniec koncov život a bez života by sme tu neboli.

Aby sme to všetko vysvetlili „grafickejšie“, vytvoril program Água Brasil veľmi zaujímavú animáciu.

Program Água Brasil je iniciatívou Banco do Brasil v spolupráci s environmentálnou organizáciou WWF-Brasil, nadáciou Banco do Brasil a Národnou agentúrou pre vodu (ANA) pre ochranu vôd.